• Bir duralga
 • Global maýa goýum gollanmasy
 • Kompaniýany hasaba almak
 • Kompaniýany hasaba almak

  Kompaniýany hasaba almak

  Kompaniýanyň iş gurluşynyň uly artykmaçlyklaryndan biri, şahsy emlägiňize düýbünden aýry aýry edara görnüşli tarap hasaplanýar.

 • Söwda belligini hasaba almak

  Söwda belligini hasaba almak

  Hytaý “ilkinji faýl” ýörelgesine eýerýär, şonuň üçin oňa eýeçilik hukugyny almak üçin söwda belligini bellige almaly.

 • Göçürmek hyzmaty

  Göçürmek hyzmaty

  Daşary ýurt kärhanalary işewürlik we şahsy salgyt meseleleri üçin çylşyrymly serhet salgyt soraglaryny öz içine alýar.

 • Maliýe / audit / salgyt / buhgalteriýa

  Maliýe / audit / salgyt / buhgalteriýa

  Daşary ýurt kärhanalary işewürlik we şahsy salgyt meseleleri üçin çylşyrymly serhet salgyt soraglaryny öz içine alýar.

 • Ylalaşygy dolandyrmak

  Ylalaşygy dolandyrmak

  Daşary ýurt kärhanalary işewürlik we şahsy salgyt meseleleri üçin çylşyrymly serhet salgyt soraglaryny öz içine alýar.

Tannet toparyna hoş geldiňiz

“Tannet Group” sebitara we pudaklaýyn işewürlik inkubator kompaniýasydyr

23 ýyl jemlenenden soň, topar bäş sany işewürlik merkezini we on iki işewürligi ösdürmek bölümini döretdi, hüjüme girdi, yza çekilmek strategiki nagşy gorap biler, başda serhetsiz, pudaklaýyn, bir nokatly, şahsylaşdyrylan kärhana platformasyny döredip biler. Resurs paýlaşma, hyzmatdaşlyk platformasy, çeşme integrasiýasy we amaly platforma, kärhana hyzmaty we interaktiw platforma döredip biler.

bannerler

Tannet topary

Müşderi hyzmatyny we hünär zerurlyklaryny kanagatlandyryň

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.
Sorag